خدمات


1- انجام کلیه عملیات حسابداری،مالی و پیمانکاری مربوط به شرکت هاو اشخاص حقیقی و مشاوره های مالی.

2-تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی (ارزش افزوده،عملکرد)و مشاوره مالیاتی

3-تهیه صورتهای مالی به زبان های فارسی و انگلیسی.

4-اجرای عملیات اصلاح حساب و رفع مغایرتهای فی مابین اشخاص و شرکت ها

5- ارائه خدمات حسابداری بصورت آنلاین بدون حضور در محل کاری شما

6-سایر خدمات تخصصی و تهیه انواع گزارشهای مالی مد نظر شرکتها و اشخاص حقیقی به زبان های فارسی و انگلیسی.

7-ارائه آموزشهای لازم برای حسابداران شرکتها و اشخاص حقیقی